ME/CFS av borrelia

ME/CFS er noe man kan få etter heftige traumer (slag/infarkt) og infeksjoner (borrelia/kyssesyken), samt ulykker (bilulykker/andre ulykker) og psykiske belastninger (dødsfall/overgrep o.l.).
CFS er en utmattelses-tilstand hvor trening gjør en verre og man aldri kommer ovenpå. Man er utsatt for kroniske infeksjoner, immunforsvaret er redusert og man blir sliten av mindre påkjenninger. Man kan bli lyd/lyssky og energinivået er varierende. CFS er veldig likt ME, men ligger i en litt enklere klasse, kort forklart.
ME er en forverring av tilstanden CFS, hvor man kan påvise fysiologiske forandringer som betennelse i sentralnervesystemet og man kan bli så sensitiv at man er sengeliggende store deler av dagen.
Man får tilleggsdiagnoser som stoffskifteproblemer, diabetes, autoimmune sykdommer, osv.
Ingen vet noe om hvordan man behandler disse tilstandene, men forståelse og hvile er viktige faktorer.