Vilkår for leie av kombicamp

Leiebeløpet deles opp i to deler:

 • Depositum, kr. 4.000,- Betales inn ved bestilling, reservasjonen holdes ikke av før depositum er innbetalt. Depositum tilbakebetales i sin helhet når vognen leveres tilbake skadefri, ren og etter avtale. Depositumsbeløpet tilsvarer egenandel i forsikring.
  Ved avbestilling, må dette gjøres innen kl 12:00, tre døgn før avtalt utlevering.
  Hvis avbestilling foretas etter dette, beholdes kr. 1.000,- av depositumet som avbestillingsgebyr. Disse kan allikevel fås refundert, ved fremvisning legeattest for sykdom, e.l.
 • Leiebeløp: Betales forskuddsvis for antall leiedager, innen henting av kombicamp.

Prisen er inkl. full kaskoforsikring. Egenandel ved kaskoskade er lik depositumet. Alle skader som ikke dekkes av forsikring må betales av leietaker i sin helhet.

Det er et krav at leietaker bekrefter å ha sett og følger følgende video for instruks om oppsett av campen:
https://www.youtube.com/watch?v=rXNrG8zek5U&t=365s

Leietaker/sjåfører må være minimum 25 år.

I leien følger det med en propanflaske. Denne må fylles av leietaker ved behov.
Utgifter til drivstoff, bompenger, ferger etc. betales av leietaker.

Forbruksartikler, som toalettpapir, tørkepapir, såpe, batterier, o.l. må bekostes av leietaker.

Utstyr som følger med, er beskrevet i en egen inventarliste.

Kombicampen utleveres ren og skal innleveres ren, på utsiden, innsiden og kjøkkenet.

Dersom kombicampen ikke er skikkelig rengjort ved innlevering må det betales følgende gebyr for vask (som trekkes fra depositumet):

Kr. 1.500,-

Røyking er forbudt!

UTLEVERING av kombicamp skjer etter avtale.

INNLEVERING av kombicamp MÅ skje før kl. 12:00 samme dag leieperioden opphører. NB! Levering etter kl. 12:00, belastes med ett døgn ekstra leie.

Utleier er ikke ansvarlig for evt. forsinket / avbrutt ferie på grunn av feil / mangler på vognen, eller andre gebyrer som følge av transport, parkering, osv.

Utleier tar forbehold om skrivefeil og eventuelle endringer.

VILKÅR OG BETINGELSER ved leie av Kombicamp:

1. Leiepris: Leieprisen inkluderer full kaskoforsikring.
2. Leieperiode: Starter kl. 12:00 – 14:00 på leieperiodens første dag, og slutter før kl. 12:00 på leieperiodens siste dag. For sen innlevering vil bli belastet med minimum 1 dags leie, og denne må betales ved innlevering. Det er ikke mulig å leie ekstra døgn uten avtale på forhånd.

3. Betaling: Leiebeløpet deles opp i to deler:

 • Depositum, kr. 4.000,- Betales inn ved bestilling, reservasjonen holdes ikke av før depositum er innbetalt. Depositum tilbakebetales i sin helhet når vognen leveres tilbake skadefri, ren og etter avtale. Depositumsbeløpet tilsvarer egenandel i forsikring.
  Ved avbestilling, må dette gjøres innen kl 12:00, tre døgn før avtalt utlevering.
  Hvis avbestilling foretas etter dette, beholdes kr. 1.000,- av depositumet som avbestillingsgebyr. Disse kan allikevel fås refundert, ved fremvisning legeattest for sykdom, e.l.
 • Leiebeløp: Betales forskuddsvis for antall leiedager, innen henting av kombicamp.

4. Ut- og innlevering: Utlevering skjer mellom 12:00 og 14.00, innlevering før kl. 12:00.
Ved utlev. er vognen/bilen vasket innvendig og utvendig, og den er utstyrt med engangsservise, div. batterier, myggmiddel, og propantank. Ved innlev. skal vognen/bilen være vasket og fylt med forbrukt engangsutstyr, batterier og andre forbruksvarer.
Ved manglende/utilstrekkelig rengjøring tilkommer følgende gebyrer: Kr. 1500,-
5. Utstyr: I campen følger det med en 5 kg propanflaske. Leietaker må selv ta med alt ønsket utstyr (sengetøy, håndklær, forbruksvarer).
6. Sjåførens kvalifikasjoner: Alle sjåfører må være fylt 25 år og ha hatt gyldig førerkort i minimum 6 måneder.
Kombicamp: Leietaker må selv sjekke om de fyller kravene for kjøring med tilhenger.
7. Ulovlig bruk: Leietaker har ikke lov å bruke vognen/bilen til følgende:

 • Motorarrangement eller tester av kjøretøy              
 • Transport av eksplosiver, gift, radioaktivt el farlig gods (med unntak av propanflasker i gasskassen)
 • Kriminelle handlinger
 • Framleie eller lignende
 • Turer til utlandet

8. Reparasjoner: Nødvendige reparasjoner under kr. 1000,- er leietakers ansvar. Defekt del må tas med tilbake til utleier. Større reparasjoner gjøres bare etter avtale med utleier, og leietaker må ta vare på gyldig kvittering for tilbakebetaling.
Dersom en skade/uhell oppstår som vil få konsekvenser for neste leietaker, ber vi om at dere melder fra til utleier så snart som mulig, slik at vi kan forberede utbedringen.
9. Ulykker: Leietaker må alltid ta kontakt med politiet ved ulykker der det er uklart hvem som har skyld; der personer er skadet; ved brann, tyveri og lignende. Dette gjelder også når skaden overstiger egenandelen på kr. 4.000,-
Leietaker er ansvarlig for å fylle ut skademeldingsskjema med navn, adresser, telefon til motparten og registreringsnummer til motpartens kjøretøy. Utleier må kontaktes øyeblikkelig på telefon: 97300665.
10. Forsikring: Vognen har full kaskoforsikring. Leietaker er ansvarlig for betaling av egenandel tilsvarende depositum. Dersom en skade er utbedret midlertidig og en ny skade oppstår oppå denne, er skade nr. 2 en NY skade. Også den som er ansvarlig for skade nr. 2 er ansvarlig for inntil kr. 4.000,- i egenandel.
ALLE SKADER SOM IKKE DEKKES AV FORSIKRINGEN MÅ BETALES AV LEIETAKER I SIN HELHET.
11. Leietakers ansvar:

 • Ved uhell er leietaker ansvarlig for egenandel
 • Leietaker er ansvarlig for å bringe vognen/bilen tilbake til utleier innen leieperiodens slutt
 • Leietaker er ansvarlig for å betale evt. bøter som oppstår i leieperioden.
 • Leietaker har ubegrenset ansvar for alle uhell og skader påført med hensikt, uansvarlighet og ignorering av denne kontrakten
 • Leietaker har ubegrenset ansvar for skader og ulykker grunnet kjøring i påvirket tilstand (eks. alkohol, narkotika)
 • Leietaker har også ubegrenset ansvar for skader grunnet kjøring på veier med lav standard, skader som følge av ignorering av vognens/bilens høyde, lengde og/eller bredde og lignende
 • Ved å ignorere denne kontraktens punkter, har leietaker ubegrenset ansvar uansett hvem som har skyld eller hvilken årsak
 • Leietaker er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring i hele leieperioden
 • NB! Kombicampen har begrenset nyttelast (bagasje, vann og personlig utstyr). Leietaker er selv ansvarlig for ikke å overstige tillat totalvekt.
 • Leietaker er ansvarlig for å betale ved bomstasjoner som ikke har Autopass. NB! 25 % mva. og 30 % adm.gebyr tilkommer ubetalte bompasseringer!

13. Utleier sitt ansvar

 • Utleier skal sørge for at bilen/vognen som leveres ut er ren og i godkjent stand
 • Utleier skal sørge for at det er med en flaske med propan, samt engangsutstyr tilgjengelig.
 • Utleier er ikke ansvarlig for tapt/forsinket ferie pga. feil/mangler på bilen/vognen
 • Utleier er ikke ansvarlig for gjenglemte ting når bilen/vognen er innlevert

14. Aksept: Kontrakt er akseptert ved undertegning av begge parter, Utleier og leietaker, på kontraktens side 1.
Denne mottas som PDF på mail ved booking av kombicampen.